Kurs for barn og unge er åpna for påmelding. Kurs for vaksne blir annonsert fortløpande.