Kursene på Kalottspel 2019 er under planlegging, og vil bli lagt ut ganske snart. Følg med!