Arktisk Takt og FolkBand Spelmannslag

Arktisk Takt er Bygda Dansar sitt prosjekt i Troms. Bygda dansar er eit nasjonalt danseprosjekt hovudsakleg retta mot ungdom frå 15 til 19 år. Hovudfokus i prosjektet er formidling og vidareføring av norsk folkedans, samt omarbeiding og tilrettelegging av folkedans for scene. Prosjektet varer i tre år i Troms, og er no midt i perioden.

FolkBand Spelmannslag er ein gjeng unge musikarar som har bakgrunn frå kurset FolkBand på Kalottspel. Fleire års samspel har utvikla seg til å bli ein fast gjeng som har delteke i fleire ulike prosjekt og oppdrag i regi av Folkemusikk Nord. Dei har m.a spelt på Riksscena i Oslo, på festival i Aberdeen i Skotland, og i Russland.

Dei blir å sjå ved fleire anledningar under årets Kalottspel, m.a med eiga forestilling på Mellemnygd Samfunnshus fredag kl. 13.00.

Nina Fjeldet