Daglig leder for Kalottspel er Nina Fjeldet
E-post: nina(@)kalottspel.no / post(@)kalottspel.no
Telefon: +47 48 28 72 32
Adresse: c/ Nina Fjeldet, Elverum 202, 9325 Bardufoss

Frivilligkoordinator 2019 er Sigrunn Haugli. Ho nås på epost frivilligkalottspel@gmail.com, eller på telefon 90 95 85 19. 

 

 

Styret i Kalottspel

Kalottspel er organisert som ei foreining, og alle interesserte kan melde seg inn i foreininga som personlige medlemmar. 

Oddvar Eriksen er styreleiar for Kalottspel, 
og kan kontaktes på +47 915 800 44, oddvarve@online.no  
 

Org.nr: 984 676 859
Bankkonto: 4776 14 52343
Sparebank1 Nord-Norge, Boks 2003, 9326 Bardufoss
IBAN: NO15 4776 14 52343
SWIFT: SNOW NO 22
Revisor: Revisorene Helberg & Øverås AS, Bardu