Folkemusikk- og folkedansfestivalen Kalottspel ble arrangert første gang i 1970 av Målselv Mållag og Målselv Spelmannslag. Festivalen har siden 1984 vært arrangert annethvert år, fra 2004 har vi vært en årlig festival. Dette gjør oss til en av landets eldste festivalar innen vår sjanger.

I tillegg til festivalen er vi også en helårsarrangør, og har de siste årene arrangert omlag 8 arrangement utenom festivalen.

Kalottspel går av stabelen hvert år i uke 32, med base på Mellembygd Kultur- og Oppvekstsenter i Målselv. 

Trioen DRIFA på scenen under Kalottspelkonserten i 2015. Foto: Odd- Inge Larsen

Trioen DRIFA på scenen under Kalottspelkonserten i 2015. Foto: Odd- Inge Larsen

Kalottspel har som overordna målsetting å:
- ta vare på, formidle og videreutvikle folkemusikken og folkedansen på Nordkalotten, være et møtested for amatører, profesjonelle utøvere og publikum.
- bidra til rekruttering innen sjangeren, bl.a. gjennom kurs for barn og ungdom, og gi faglig påfyll for ildsjelene i rekrutteringsarbeidet på Nordkalotten.
- være et profesjonelt arrangement, og den ledende arenaen for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge.
For å nå våre kunstneriske målsettinger tilbyr vi publikum et bredt program. Hovedfokus er å arrangere profesjonelle konserter med høgt kunstnerisk innhold. Vi arrangerer kurs som et ledd i rekrutteringsarbeidet, med spesielt fokus på barn og unge. Andre arrangement på Kalottspel, og som er med på å bygge oppunder måla våre, er danseforestillinger, elvesafari, familiedag, kunstutstilling, seminar og dansetilstelinger. Å legge til rette for nyproduksjoner for lokale og regionale utøvere er viktig for oss, og noe vi prioriterer høgt.