Bygda Dansar - Arktisk Takt

Kalottspel er i år vertskap for Bygda Dansar - Arktisk Takt. Kurset er gratis og foregår fra onsdag til fredag, med mulighet for overnatting og losji.

Påmelding her går via Bygda Dansar, trykk deg inn på kurset for med info..

Read More
Nina Fjeldet