Kalottspelåret 2019 er i gang!

2019 ser ut til å by på ei mengde herlige Kalottspelopplevelsar. Vårsesongen er allereie i gang, og festivalprogrammet er ikkje så langt unna. Det blir ein del ukjente programpostar, men og mykje kjent for alle Kalottspelvener. Følg med her og på vår Facebook.- side.

Read More
Nina Fjeldet